About

Contact:

contact@horiapetrascu.com


 

RO

Demersul meu artistic constă în a înțelege lumea care mă înconjoară.

Ca mod de lucru îmi propun deconstruirea subiectelor prin intermediul fotografiilor și observarea componentelor acestora pentru descoperirea întregului.

Subiectele pe are le abordez includ oamenii dar și spațiul pe care aceștia îl ocupă și îl transformă. Prezentarea acestora este făcută prin tipologii.

Folosesc diferite aparate foto, pe film sau digitale și expun fotografiile atât imprimate digital cât și manual.

Cel mai amplu proiect personal este platforma “APPARATUS” ( www.apparatus.photo )  pe care o folosesc pentru documentarea fotografilor români și pentru promovarea fotografiei contemporane.

 

EN

My artistic approach is to understand the world that surrounds me .

Through my work I try to deconstruct the subjects I describe through photographs and try to understand the whole through the study of the components .

The topics I address include people and the space they occupy and transform . I present my subjects using typologies.

Using different cameras, film and digital, and I exhibit my photographs both digital and manual printed.

My most important project so far is the platform ” APPARATUS ” ( www.apparatus.photo ) which I  use for documenting  Romanian photographers and promoting contemporary photography .

 


 

RO

Experiență profesională:

2008 – 2012 – fotografie comercială și de eveniment

2012 – Abolvit cursul de Artă Fotografică, Școala Populară de Arte Brașov.

2013 – 2015 – Instructor ateliere de developare manuală și cianotipie.

2013 – 2015 – Profesor de Artă Fotografică, Școala Populară de Arte, Brașov.

2015 – Profesor îndrumător pentru elevii Școlii Populare de Arte, Brașov – Salonul Fotografului Român, București

2015 – Profesor îndrumător pentru elevii Școlii Populare de Arte, Laborazon Maker Space, Brașov

2015 – Fondator platformă „APPARATUS” –  platformă educațională pentru fotografi

 

EN

Professional experience:

2008 – 2012 – commercial and event photography

2012 – Finished the Photography Art Course, Brașov School of Arts

2013 – 2015 – Film processing and cyanotype workshops .

2013 – 2015 – Photographic Art teacher,  Brașov School of Arts

2015 – Guiding teacher for the Brașov School of Arts students – Romanian Photographer Salon , Bucharest

2015 – Guiding teacher for the Brașov School of Arts students , Laborazon Maker Space, Braşov

2015 – Founder ” APPARATUS ” – educational platform for photographers

 


 

RO

Expoziții:

2014 – „Omul în mișcare” (cianotipii), galeria Kron Art, Brașov

2014 – „Celălalt oraș ~ treceri”, Bistro de l’Arte, Brașov

2015 – „Deconstrucție – sau – Portrete incomplete – titlu temporar și incomplet” – Festivalul Bohemian Square, Brasov

 

EN

Exhibitions:

2014 – “The Man in Motion ” (cyanotypes), Kron Art Gallery , Braşov

2014 – “The Other City – Passages” Bistro de l’ Arte , Brasov

2015 – “Deconstruction – or – Incomplete Portraits – temporary and incomplete title” – Bohemian Festival Square, Brasov

 


 

RO

Proiecte în desfășurare:

„Oameni pe care i-am întâlnit”

„Celălalt oraș ~ natură”

„Deconstrucție”

„Autoportrete inexacte”

 

EN

Ongoing projects :

“People I Met”

“The Other City – Nature”

“Deconstruction”

“Inaccurate Self Portraits”

 

 


 

RO

Proiecte finalizate:

„Mâini și picioare”

„Brașov, capitală culturală europeană!”

“Celălalt oraș ~ treceri”

“Omul în mișcare”

“Monoloagele Vecinului – Portrete întrerupte”

„Cartierul Meu”

 

 

EN

Finished projects:

“Hands and feet”

“Brașov, European Cultural Capitol!”

“The Other City – Passages”

“The Man in Motion ”

“Neighbors Monologues  – Interrupted Portraits”

“My Neighborhood”